Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Kursy freedivingu PADI

Kursy freedivingu s? obecnie oferowane nie tylko przez organizacje zajmuj?ce si? wy??cznie nurkowaniem na zatrzymanym oddechu jak AIDA czy Apnea Academy, ale równie? przez wi?kszo??, je?li nie wszystkie organizacje jeszcze kilka lat temu ograniczaj?ce si? do nurkowa? SCUBA jak PADI, SSI czy NAUI. Na pocz?tku mojej kariery instruktorskiej prowadzi?em szkolenia Apnea Academy, potem SSI, a od kilku lat prowadz? kursy zgodnie ze standardami PADI i certyfikaty tej organizacji wydaj?. W gruncie rzeczy nie ma to wi?kszego znaczenia, bo niezale?nie od organizacji programy szkole? i wymagania na poszczególne stopnie s? do siebie zbli?one

Szkolenia freedivingowe PADI, podobnie jak w przypadku innych organizacji, s? podzielone na trzy poziomy zaawansowania. Ka?dy poziom sk?ada si? z cz??ci odbywaj?cej si? w basenie oraz cz??ci na wodach otwartych. W przypadku szkole? prowadzonych przez Nitas Apnoe ka?dy poziom zaawansowania podzielony jest na oddzieln? cz??? basenow? (oddzielny kurs basenowy) i oddzieln? cz??? na wodach otwartych (oddzielny kurs na wodach otwartych).

Poziom pierwszy – PADI Freediver
Wymagania wst?pne:
● Uko?czone 18 lat lub 15 lat i zgoda rodziców (do samej cz??ci basenowej 12 lat i zgoda rodziców)
● Dobry stan zdrowia
● Podstawowa umiej?tno?? p?ywania
Zakres kursu:
● Teoria: podstawy freedivingu tj. podstawy fizjologii, wyrównywania ci?nienia, regu?y i procedury bezpiecze?stwa, informacje o podstawowym sprz?cie, fizyka nurkowa, informacje o ?rodowisku wodnym oraz faunie i florze.
● Umiej?tno?ci: statyczne wstrzymanie oddechu, p?ywanie na odleg?o?? w p?etwach, nurkowanie w g??b w p?etwach i po linie, podstawowe ?wiczenia oddechowe
Wymagania zaliczeniowe:
● Statyka: 1:30
● Dynamika w p?etwach (nurkowanie na odleg?o?? w p?etwach): 25m
● Nurkowanie w g??b w sta?ym bala?cie (tj. w p?etwach): 10 m
Pe?ne szkolenie na poziom PADI Freediver sk?ada si? z kursu basenowego tj. z kursu PADI Basic Freediver oraz kursu na wodach otwartych PADI Freediver.
Wi?cej na temat kursu basenowego PADI Basic Freediver
Wi?cej na temat kursu na wodach otwartych PADI Freediver

Poziom drugi – PADI Advanced Freediver
Wymagania wst?pne:
● Uko?czony kurs PADI Freediver lub odpowiednik w innej organizacji
● Uko?czone 18 lat lub 15 lat i zgoda rodziców
● Dobry stan zdrowia
● Podstawowa umiej?tno?? p?ywania
● Kurs pierwszej pomocy uko?czony do dwóch lat wstecz
Zakres kursu:
● Teoria: zaawansowana fizjologia – lung squeeze, elementy treningu
● Umiej?tno?ci: wyrównywanie ci?nienia technik? Frenzla, Free Falling (nurkowanie w swobodnym spadku), dynamika bez p?etw, doskonalenie statycznego wstrzymania oddechu, p?ywania na odleg?o?? w p?etwach, nurkowania w g??b w p?etwach i po linie, ?wiczenia oddechowe
Wymagania zaliczeniowe:
● Statyka: 2:30
● Dynamika w p?etwach (nurkowanie na odleg?o?? w p?etwach): 50m
● Nurkowanie w g??b w sta?ym bala?cie (tj. w p?etwach): 20 m
Pe?ne szkolenie na poziom PADI Advanced Freediver sk?ada si? z kursu basenowego Advanced Freediver oraz kursu na wodach otwartych PADI Advanced Freediver.
Wi?cej na temat kursu basenowego PADI Advanced Freediver
Wi?cej na temat kursu na wodach otwartych PADI Advanced Freediver

Poziom trzeci – PADI Master Freediver
Wymagania wst?pne:
● Uko?czony kurs PADI Advanced Freediver lub odpowiednik w innej organizacji
● Uko?czone 18 lat
● Dobry stan zdrowia
● Podstawowa umiej?tno?? p?ywania
● Kurs pierwszej pomocy uko?czony do dwóch lat wstecz
Zakres kursu:
● Teoria: zaawansowana fizjologia – narkoza azotowa i DCS
● Umiej?tno?ci: wyrównywanie ci?nienia technik? mouthfill, FRC Diving (nurkowanie po wydechu), doskonalenie statycznego wstrzymania oddechu, p?ywania na odleg?o??, nurkowania w g??b w p?etwach i po linie, nurkowanie w sta?ym bala?cie bez p?etw, ?wiczenia oddechowe
Wymagania zaliczeniowe:
● Statyka: 3:30
● Dynamika w p?etwach (nurkowanie na odleg?o?? w p?etwach): 75m
● Nurkowanie w g??b w sta?ym bala?cie (tj. w p?etwach): 27 m
● Assignment – praca zaliczeniowa

Ponadto prowadz? równie? szkolenia zamkni?te - indywidualne lub dla zorganizowanej grupy osób np. na zlecenie centrów nurkowych. Szkolenia te odbywaj? si? na zasadach uzgadnianych indywidualnie w dowolnie wybranym miejscu i czasie i w razie potrzeby w oparciu o indywidualnie opracowany program. W razie zainteresowania lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosz? o kontakt telefoniczny lub emailem. Dane kontaktowe podane s? w zak?adce KONTAKT

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,307 Unikalnych wizyt